Sklep internetowy

tel.: +48 18 44 892 23

e-mail: sklep@bartek.com.pl

Infolinia czynna w godzinach:
w dni robocze - 8:00 - 17:00

Dział reklamacji

tel.: +48 25 759 80 84

tel.: +48 512 722 242

e-mail: reklamacje@bartek.com.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 - 17.00

Siedziba spółki

BARTEK S.A

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 83

05-300 Mińsk Mazowiecki

e-mail: bartek@bartek.com.pl

tel.: +48 25 759 80 40

NIP: 822-00-05-044

REGON: 710011511

Dział Rozwoju Sieci

e-mail: drs@bartek.com.pl

Dział Marketingu

e-mail: marketing@bartek.com.pl

Dział Finansowy

e-mail: finanse@bartek.com.pl

Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336011, o kapitale zakłądowym w wysokości 5.000.000 złotych opłacony w całości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojas S.A. z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, ul. Ludźmierska 29. Dane kontaktowe e-mail: wojas@wojas.pl, tel. 18 2614220. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej iod@wojas.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Dział Handlowy

Polska (sprzedaż hurtowa):

email: handlowy@bartek.com.pl tel: 25 759 80 27
+48 505 129 208; + 48 25 759 80 85 email: p.jakubowski@bartek.com.pl Paweł Jakubowski
+48 501 663 505; +48 25 759 80 76 email: grzegorz.michalski@bartek.com.pl Grzegorz Michalski
+48 604 470 517 Tomasz Kurowski

Export:

(sprzedaż hurtowa) export@bartek.com.pl
+48 25 759 80 27 | +48 512 721 998

Rosja, Białoruś, Kazachstan, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, kraje nadbałtyckie (sprzedaż hurtowa):
+48 25 759 80 86, e-mail: i.ploshai@bartek.com.pl Ivan Ploshai (Viber)
+48 506 397 949, +48 25 759 80 27, export@bartek.com.pl Aneta Anacka

Ukraina, Mołdawia:

+38 0957 776 742 e-mail: v.pekar@bartek.com.pl (sprzedaż hurtowa)
+38 0947 111 333 - sklep internetowy www.bartek.ua

Pozostałe kraje:

export@bartek.com.pl +48 25 759 80 27 | +48 512 721 998

Ameryka

Mirosław Dmowski
www.eBartek.com tel. 1-855-3227835 estore@ebartek.com

Newsletter Dołącz do newslettera i otrzymaj 10% na pierwsze zakupy! Dołącz